De condities Thijs Logistiek zijn van toepassing op alle door Thijs Logistiek te verrichten diensten m.b.t. transport en forwarding. Voor warehousing gelden de Logistieke Service Voorwaarden. Thijs Logistiek is niet gebonden aan enige afwijking van deze algemene voorwaarden, tenzij een dergelijke afwijking schriftelijk is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Thijs Logistiek. De condities en aanvullende standaardvoorwaarden zijn hieronder te downloaden:


Thijs Logistiek condities en aanvullende standaardvoorwaarden
Download hier de Thijs Logistiek Algemene Voorwaarden 2024

 

Naast deze condities zijn de volgende standaardvoorwaarden van toepassing: Nationaal Transport:
Op nationale vervoerswerkzaamheden zijn de ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en te Rotterdam gedeponeerde Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 van toepassing.
Download hier de AVC Condities

 

International Transport: Op internationale vervoerswerkzaamheden zijn van toepassing de bepalingen van het CMR-verdrag alsmede als aanvulling daarop de ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en te Rotterdam gedeponeerde Algemene Vervoerscondities 2002.
Download hier het CMR-verdrag

 

Expediteurswerk: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018.
Download hier de Nederlandse expeditievoorwaarden

 

LOGISTIEKE SERVICES VOORWAARDEN (LSV)
Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
Download hier de Logistieke Services Voorwaarden (LSV)

 

Physical Distribution: PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN 2000, Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2000 ingeschreven onder nummer 177/2000 en Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 september 2000 ingeschreven onder nummer 116/200.
Download hier de PD voorwaarden 2000


Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Thijs Logistiek. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thijs Logistiek is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.